Benvinguts a Gestió i Serveis Jordana

A l’avinguda Salòria nº1 Baixos, de la Seu d’Urgell, trobaràs el nostre despatx Gestió i Serveis Jordana, S.L., especialitzat en l’assessorament d’empreses i particulars.

L’assessorament fiscal, així com la gestió de tots els tributs, constitueix una de les nostres principals especialitats. Oferim un servei d’assessorament fiscal integral mitjançant el qual podem avaluar les càrregues fiscals que els nostres clients suporten en l’àmbit de les seves activitats, així com la fiscalitat de les seves rendes particulars, i optimitzar-les en virtut dels continus canvis legals en matèria tributària.
La comptabilitat constitueix el principal instrument de control de les empreses, per tant, el nostre objectiu és que aquesta sigui tractada amb total rigor i precisió.
En l’assessorament laboral, les constants adaptacions legals requereixen un seguiment continuat de la matèria, que els oferim a través del nostre equip de col·laboradors.
En l’assessorament jurídic, els nostres clients podran disposar de l’assistència jurídica necessària en l’àmbit de les seves relacions comercials, així com un servei d’advocacia professional especialitzada en matèria administrativa, mercantil i civil.
Els nostres clients podran contractar tot tipus d'assegurances per a empreses i particulars, cobrint els diferents riscos que puguin sorgir de les seves necessitats. El nostre despatx compta amb la col·laboració de companyies de gran solvencia i rellevancia dins del món de les assegurances, com són les asseguradores Allianz, Catalana de Occidente i Mutua de propietarios.
En l’administració de finques, els nostres clients estaran assessorats en tot moment en les novetats que afectin a l’administració de comunitats de propietaris i arrendaments, analitzant tots els aspectes legals, tècnics, administratius i comercials, que comporta la gestió del patrimoni immobiliari, amb la finalitat de donar el millor resultat a les necessitats plantejades pel client.