Administració de Finques

En l’administració de finques, els nostres clients estaran assessorats en tot moment en les novetats que afectin a l’administració de comunitats de propietaris i arrendaments a partir de l’anàlisi dels aspectes legals, tècnics, administratius i comercials que comporta la gestió del patrimoni immobiliari, amb la finalitat de donar el millor resultat a les necessitats plantejades pel client.

Alguns dels serveis més habituals que s’ofereixen: